Εκπαιδευτικοί Στόχοι


Πρωτεύον στόχος του σχολείου μας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση. Για να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο προσπαθούμε να συνδέσουμε τη μάθηση με το παιχνίδι καθώς και να προσαρμόσουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σ τα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των μαθητών μας. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν το περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν, να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν, να συνεργαστούν αλληλεπιδρώντας με άλλα παιδιά. Έτσι, τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία και συμμετέχουν ενεργά στην κατάκτηση της γνώσης . Σεβόμενοι την προσωπικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά, εξασφαλίζουμε την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σχολείο μας διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη – σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και νοητική- ανάπτυξη των παιδιών.

Σωματική ανάπτυξη
Mέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια δραματοποίησης, εικαστικές δραστηριότητες, το παιδί κατανοεί τον εαυτό του και τον φυσικό του χώρο. Καλλιεργεί δεξιότητες και ανακαλύπτει νέες.
Συναισθηματική ανάπτυξη
Tο παιδί κατανοεί και εκφράζει τα συναισθήματα του και τα συναισθήματα των άλλων γύρω του σε μια ορισμένη κατάσταση. Αυτό βοηθά στη διαμόρφωση ώριμων προσωπικοτήτων και συντελεί στον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού.
Κοινωνική ανάπτυξη
Tο παιδί μαθαίνει να αλληλεπιδρά αρμονικά με τους ανθρώπους γύρω του και να κοινωνικοποιείται. Αναπτύσσει δηλαδή κοινωνικές δεξιότητες.
Νοητική ανάπτυξη
Tο παιδί αναπτύσσει τις γνώσεις, τις ικανότητες και την κριτική του σκέψη μέσα από τον πειραματισμό με υλικά, τη διατύπωση ερωτημάτων και τη διερεύνηση τους, την επίλυση προβληματισμών.