Μεταφορά


Η ασφαλής μεταφορά των παιδιών σας είναι πολύ σημαντική για μας. Γίνεται με ιδιόκτητο σχολικό όχημα που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Ο οδηγός και ο συνοδός μας τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.