Συμβουλευτική Γονέων

Ο τομέας της συμβουλευτικής στην παιδική αγωγή 2-6 ετών επικεντρώνεται στη πρόληψη, την παρέμβαση και την αξιολόγηση. Στα πλαίσια της υποστήριξης γονέων, η επικοινωνία κι η στενή συνεργασία μαζί τους είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων από ειδικούς επιστήμονες και διεξάγονται ομιλίες με θεματολογία τόσο γενικού, όσο και ειδικού ενδιαφέροντος.

Η παιδοψυχολόγος του «The Βaby College» συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την άμεση διαχείριση των ενδεχόμενων δυσκολιών συμπεριφοράς, ένταξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Πραγματοποιούνται, επίσης, αξιολογήσεις γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα:
• Γίνεται εβδομαδιαία παρακολούθηση των παιδιών στο χώρο μας ομαδικά αλλά και ατομικά , αν κριθεί αναγκαίο.
• Διάγνωση τυχόν δυσκολιών ως προς την ανάπτυξη ή τη συμπεριφορά κι ενημέρωση των γονιών.
• Τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς ή ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής κατόπιν δικού τους αιτήματος.
• Συνεργασία με τις νηπιαγωγούς για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων / δυνατοτήτων των παιδιών.


Βασικός στόχος είναι η ομαλή μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον και η αντιμετώπιση οποιασδήποτε μαθησιακής δυσκολίας στη σχολική ζωή του παιδιού.