Προνήπιο
Παιδιά ηλικίας 4 ετών έως 5 ετών


Γλώσσα

Στο προνήπιο, στο πρώτο στάδιο τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται τα υλικά (π.χ. Πώς κρατάμε το μολύβι, το ψαλίδι) λαμβάνοντας τη σωστή σωματική στάση. Στη συνέχεια υιοθετούν τις πρώτες συμβάσεις ανάγνωσης και γραφής του αλφαβητικού συστήματος, όπως την ακολουθία της σωστής αναγνωστικής φοράς (διαβάζουμε και γράφουμε από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω). Μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους και αντιγράφουν λέξεις. Σταδιακά συνειδητοποιούν ότι τα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν σε γράμματα, αναγνωρίζουν οικίες λέξεις και ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν .Πριν γίνει η μετάβαση στο νήπιο, τα παιδιά θα είναι πλέον ικανά να κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας και να ακούν και να κατανοούν τη διήγηση, να περιγράφουν και να αφηγούνται (π.χ. Κανόνες ενός παιχνιδιού, παραμύθι).

Μαθηματικά

Αρχικά γίνεται προσπάθεια ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά που συνδέονται με την καθημερινή τους ζωή. Συγκεκριμένα, μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι στις γωνιές έρχονται σε πρώτη επαφή με υλικά (αριθμομηχανές, ταμειακές μηχανές, οικοδομικό υλικό, χρήματα κα), όπου γίνεται μια έμμεση γνωριμία των παιδιών με μαθηματικές έννοιες. Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης στις γωνιές συνειδητοποιούν επίσης τον κοινωνικό χαρακτήρα των μαθηματικών (ποια είναι η χρήση τους στην καθημερινή ζωή). Στη συνέχεια, μέσα από δραστηριότητες, κατακτούν τις αρχικές μαθηματικές έννοιες (π.χ. Αναγνώριση σχημάτων, χωρικές σχέσεις «πάνω -κάτω», «μέσα- έξω», κ.τ.λ.). Οικοδομούν σταδιακά την έννοια του αριθμού και διευρύνουν προοδευτικά τις διαδικασίες της αρίθμησης (ταξινόμηση, σειροθέτηση) και μέτρησης.