Διατροφή
To «Τhe Baby College» παρέχει ένα ολοκληρωμένο ποιοτικό κι υγιεινό
πρόγραμμα διατροφής στους μαθητές, ανάλογα με τις ανάγκες της ηλικίας
τους για τη σωστή ανάπτυξη τους.

Το μενού συντάσσει και παρακολουθεί ο συνεργαζόμενος παιδίατρος.

Οι γονείς παραλαμβάνουν στις αρχές κάθε μήνα το αναλυτικό
πρόγραμμα διατροφής, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή.