Νηπιαγωγείο

Στο σχολείο μας λειτουργεί ολοήμερο συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας. Στις δομές του φοιτούν νήπια 4 έως 6 ετών τα οποία σύμφωνα με τον νόμο εντάσσονται πλέον στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην τάξη μας υπάρχει διαδραστικός πίνακας αφής τελευταίας γενιάς.

Γλώσσα

Στο Νηπιαγωγείο, σε πρώτο στάδιο, τα παιδιά κατακτούν πλήρως τον αλφαβητικό κώδικα. Αναγνωρίζουν με ευκολία όλα τα γράμματα και σταδιακά κάποια δίψηφα φωνηέντα και σύμφωνα (ου, μπ, ντ). Είναι ικανά να αντιστοιχίζουν τα κεφαλαία γράμματα με τα πεζά τους. Εξελικτικά, αποκτούν πλήρη φωνολογική επίγνωση (ποιο γράμμα αντιστοιχεί σε κάθε φώνημα). Στη συνέχεια, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν συλλαβές, μαθαίνουν να συλλαβίζουν τις λέξεις. Σε δεύτερο στάδιο, αρχίζουν να γράφουν συλλαβές και αργότερα λέξεις ή/και κείμενα, χωρίς να χρειάζεται να αντιγράφουν. Συνειδητοποιούν πλήρως πως ο γραπτός λόγος είναι μία αναπαράσταση της γλώσσας και πως η εικόνα είναι μια αναπαράσταση του κόσμου. Πριν τη μετάβαση στο Δημοτικό, τα παιδιά είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές κειμένων (π.χ. Παραμύθι, γράμμα) και κατανοούν πως τα κείμενα απευθύνονται σε συγκεκριμένους κάθε φορά αναγνώστες.

Μαθηματικά

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά έχουν κατακτήσει πλήρως την έννοια του αριθμού (σύμβολο, ποσότητα που αναπαριστά) και μπορούν να επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις, σχήματα και αριθμούς. Επιπλέον, είναι σε θέση να εκτελούν απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνουν απορίες και προβληματισμούς και ενθαρρύνονται να επιλέξουν το κατάλληλο υποστηριχτικό υλικό ώστε να προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος που τους δημιουργήθηκε. Τέλος, ερμηνεύουν τον κόσμο μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, ταξινόμησης, σύγκρισης, αντιστοίχησης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, επάγγελμα)