Εκπαιδευτικό πρόγραμμα


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας είναι σύμφωνο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νηπιαγωγείου) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γλώσσα
o Καλλιέργεια προφορικού λόγου και σκέψης
o Εμπλουτισμός λεξιλογίου
o Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος για τον γραπτό λόγο
o Μύηση στον γραπτό λόγο
Μαθηματικά
o Εξερεύνηση υλικών
o Κατανόηση της έννοιας του αριθμού και τις διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης
o Κατανόηση χωρικών και χρονικών εννοιών
o Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
o Συνειδητοποίηση της κοινωνική διάστασης των μαθηματικών, ο λόγος χρήσης τους στη ζωή μας
Φυσική αγωγή
o Ενασχόληση με ομαδικές δραστηριότητες
o Δημιουργία ανάγκης για την εφαρμογή κανόνων
o Προώθηση της συνεργασίας
Ενασχόληση με τέχνες
(θεατρική αγωγή, εικαστικά, μουσική)
o Καλλιέργεια της αισθητικής τους αντίληψης
o Ευκαιρία ανάπτυξης σχέσης με τον πολιτισμό
o Προώθησης της δημιουργικότητας και ενίσχυση της φαντασίας στους
o Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας
o Συμβολή στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της αναπαραστατικής τους σκέψης
o Εμπλουτισμός δυνατοτήτων τους
o Έκφραση συναισθημάτων
Μελέτη περιβάλλοντος
o Διερεύνηση φυσικού περιβάλλοντος
o Ενεργοποίηση φυσικής περιέργειας και παρατηρητικότητας
Φυσικές επιστήμες
o Ανάπτυξη επιστημονικού εγγραμματισμού
o Πραγματοποίηση πειραμάτων
o Προτροπή διεξαγωγής συμπερασμάτων