Δικαιολογητικά
Προκειμένου να εγγραφείτε στο σχολείο μας θα πρέπει να προσκομίσετε:

• Aίτηση γονέα (θα την παραλάβετε στο σχολείο)
• Φωτοτυπία του δελτίου υγείας (της σελίδας των εμβολίων)
• Βεβαίωση παιδιάτρου ότι μπορεί να φοιτήσει σε σχολείο.
• 4 Φωτογραφίες μικρές.