Η φιλοσοφία μας
Η αγάπη μας για τα παιδιά κι η επίγνωση της σπουδαιότητας που έχει η βρεφική και νηπιακή ηλικία στη μελλοντική πορεία του παιδιού ήταν το έναυσμα για τη δημιουργία του σχολείου μας.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να τεθούν οι βάσεις, που χρειάζεται το παιδί, για να αυτονομηθεί, να κοινωνικοποιηθεί και να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα ασφαλές κι ευχάριστο περιβάλλον, που προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια, όχι μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών του παιδιού, αλλά και για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, καθώς και τον εμπλουτισμό των εμπειριών και γνώσεών του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός (μετά την οικογένεια) φορέας κοινωνικοποίησης, τοποθετούμε το παιδί στο κέντρο, όχι μόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος, προσφέροντάς του όχι μόνο τα ερεθίσματα να οικοδομήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή να οργανώσει το περιβάλλον του («γωνιές») ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Έτσι, το παιδί συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, κάνοντάς την δικό του βίωμα.

Οι μαθητές θα αποτελούν μέλη μιας ζεστής ανθρώπινης σχολικής κοινότητας γεμάτης ζωντάνια, χρώματα, μουσική και παραμύθια!