Εξωτερικοί Συνεργάτες
Το «The Baby College», εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό, διαθέτει μια επιστημονική ομάδα συνεργατών:

  • • Παιδίατρος: Μια φορά το μήνα ο συνεργαζόμενος ιατρός επισκέπτεται το χώρο μας. Εξετάζει τα παιδιά και διατηρεί ιατρικό αρχείο.

  • • Παιδοψυχολόγος: Δείτε λεπτομέρειες στην στήλη Συμβουλευτική γονέων

  • • Γυμνάστρια: Προσφέρονται διάφορα προγράμματα ειδικό έντυπο για τα οποία θα παραλαμβάνεται στην εγγραφή σας.

  • • Mουσικοκινητική: Μουσικοκινητικά παιχνίδια, εκμάθηση εννοιών μουσικής, μουσική ακρόαση, επαφή με μουσικά όργανα και μουσικά παραμύθια.

Πλήθος άλλων συνεργατών και ειδικών παιδαγωγών θα επισκέπτονται τον χώρο μας στα πλαίσια της Σχολής γονέων.